My Photo
Name:
Location: Valdres, Norway

Tries to give good advice to others, don't manage to follow those leads myself ....

Monday, February 28, 2011

Harstad - Tromsø - Skjærvøy

28. februar 2011:

Kvelden har sige på, klokka er snart ti (21.59 no) og vi er på kurs mot Skjærvøy. Dagen har vore triveleg sjølv om veret ikkje har gjeve høve til mykje fotografering. Då eg sto opp, rett før Harstad, var det lyst og god sikt, men nordetter mot Finnsnes og Tromsø møtte vi mange snøbyger og grå dis. I Tromsø vart eg henta på hamna av Marit og Ole. Dei 4 timane innan ”Vesterålen” la frå kai gjekk svært snøgt i godt lag. Sidan grått skjegg og alpelue er eit godt kjennemerkje, tok det heller ikkje lang tid å finna meg i den store flokken som taut ut for å ta del i ymse program medan skipet låg i hamn. Men eg er truleg den einaste Valdrisen om bord på denne turen, så ein skulle vel kunne plukke meg ut på dialekta.
Vel attende på Vesterålen gjekk vegen rett til ”det norske bordet” i matsalen. Ein kan trygt fortelja at det er lite høve til å bli svolten for oss som er med på ’rundtur’. – Problemet er heller korleis ein skal få vektauken bort når ein kjem heim !
Bilete høgre/right: ’Once upon the time’ Freiareklama hjå lokalkjøpmannen….
Bilete vinstre/left: ’Eg vart svært godt teken vare på av vertsfolka i Tromsø’

0 Comments:

Post a Comment

<< Home